Диана Георгиева,
светлинен проектант и консултант

Аз съм светлинен проектант и консултант с научна магистратура по Светлинен дизайн от Aalborg University, Копенхаген, и бакалавърска степен по Интериорен дизайн от НБУ, София.

За работата си като светлинен дизайнер се вдъхнових от опита си като интериорен дизайнер, чрез който установих, че осветлението е важна част от проекта, а често се отнасяме към него като към декорация или подробност, която добавяме в последния момент. Желанието ми да разбера по-добре този елемент от пространството ме отведе в една от държавите, където осветлението е поставено на пиедестал - Дания. Там, чрез изцяло практическо и в същото време научно ориентирано обучение, се запознах с важността на светлинния дизайн за функционалността и атмосферата на дадено пространство, както и на продуктивността и здравето на хората в него.

Към момента работя върху хотели, ресторанти, офиси, жилища, училища както и върху фасадно осветление. Повече за работата ми, прочетете отдолу.

Светлинен проектант и дизайнер - примерен проект

Уютно междублоково пространство, осветено с гобо прожектори

Моят работен процес като светлинен проектант:

  1. Запознаване с проекта, с целите и нуждите на клиента (и на другите проектанти);
  2. Извършване на светотехнически анализ в специализиран софтуер;
  3. Установяване на наличните и потенциалните проблеми;
  4. Предлагане на критерии - какво трябва и какво е желателно да се подобри/създаде;
  5. Предлагане на възможни решения на база критериите;
  6. Изработване на количествена сметка;
  7. Консултиране в процеса на монтаж.

По желание на клиента, предлагам и оценка на вече инсталирано осветление чрез проучване на неговото влияние върху пространството, употреба, както и въздействието му върху ползвателите. Такава оценка може да бъде направена и за стара инсталация. Критериите, на база които се оценява осветлението, са индивидуални за всеки проект. За запитвания, можете да се свържете от тук.